HK data AS har siden 1989 utviklet fagsystem for oppvekst-, velferd- og helsesektoren i Norge. Vi utvikler fagsystemene selv, og tilbyr kurs, support og konsulenttjenester knyttet til bruken av fagsystemene.

Vår lange erfaring fra bransjen er en styrke og et stort fortrinn når vi nå er godt i gang med de neste tiårene med gode og brukervennlige fagsystem.

Kundene våre melder tilbake til oss at vi er svært gode på support, lager raske løsninger som er enkle å drifte, og at de får god oversikt over sakene de arbeider med. Vi får også svært gode tilbakemeldinger på kursporteføljen vår.

Fagsystem fra HK data

Felles for alle våre kunder er behovet for et verktøy for sikker håndtering og strukturert arbeid med sensitiv informasjon, samtidig som deres fagspesifikke registreringsbehov ivaretas.

 

 • home features ideas

  Smarte løsninger

  I tett samarbeid med våre brukere finner vi de smarte løsningene

 • home features strategy

  Fagsystem for fremtiden

  Vi har 25 års erfaring i kofferten og er en stabil leverandør med langsiktig perspektiv

 • home features processes

  Siste teknologi

  Våre fagsystem er utviklet i topp moderne utviklingsverktøy fra et verdensledende selskap

 • home features network

  Faglig kunnskap

  Våre fagforum påvirker funksjonalitet og endringer som implementeres, og sikrer faglig fokus

 • home features creative

  Få oversikten

  Våre fagsystem gir gode rapporter og statistikk samt full oversikt over journalen

 • home features contact

  Support

  Vi hjelper deg med det du måtte lure på

 

I dag har vi kunder innenfor fagområdene PP-tjeneste, SMI-skole, logopedi, rusbehandling, barnevern, feltpleie, oppsøkende tjenester, lavterskel helse- og sosialfaglige tilbud og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Les mer om våre fagsystem

Utskrift E-post