Rustiltak

HK velferd brukes av ledende offentlige og ideelle virksomheter med behandling, bo- eller omsorgstilbud innenfor rus. Fagsystemet er tilpasset behovene for registrering ved et rustiltak samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å ivareta behovet for tilpassing til lokale forhold.

Blant våre brukere finner du alt fra store virksomheter med et bredt tilbud og en stor klientgruppe til små tiltak som tilbyr botilbud for en håndfull klienter.

Fagsystemet har en innebygget modul for kartlegging av klienter, som du selv kan velge å ta i bruk. Det følger også med en tilleggsmodul for registrering av tiltaksplan og mulighet for statistikk på resultatmålinger. Begge disse registreringene er nyttige for alle som jobber mot klienter med rusproblematikk. Tiltak som leverer på avtale med Velferdsetaten i Oslo kommune vil tilfredsstille deres krav til kartlegging, plan og resultatmåling ved å bruke disse modulene. 

Vi avholder årlige brukerforum for å sikre at videreutviklingen skjer i tett samarbeid med våre brukere.

Våre kunder

 • oslo2
  Oslo kommune
 • blå kors2
  Borgestadklinikken
 • Evangeliesenteret ny logo
  Evangeliesenteret
 • blå kors2
  Rehabiliteringssenter Østråt
 • ålesund2
  Psykisk helse og rustiltak
 • blå kors2
  Blå Kors Fredrikstad
 • kikrensbymisjon2
  Enga
 • Frelsesarmeen2
  Furulund
 • Frelsesarmeen2
  Heimen
 • Frelsesarmeen2
  Bakkegaten
 • Frelsesarmeen2
  Bo & omsorgssenter Haugesund
 • Frelsesarmeen2
  BoSatt VE
 • Frelsesarmeen2
  Den åpne dør
 • Frelsesarmeen2
  Fagerborg
 • Frelsesarmeen2
  Elevator
 • kikrensbymisjon2
  Holmen
 • Frelsesarmeen2
  Gatehospitalet
 • indremisjonshjemmet2
  Indremisjonshjemmet Bergen
 • p222
  P22
 • biritreningssenter2
  Biri treningssenter avd Moelv
 • blå kors2
  Blå Kors Bosenter
 • Frelsesarmeen2
  Bo & omsorgssenter Bodø
 • Frelsesarmeen2
  Bo- & treningssenter Tønsberg
 • kikrensbymisjon2
  ByBo
 • Frelsesarmeen2
  Kvinnehuset
 • nordreisa2
  Russenteret
 • Frelsesarmeen2
  Bosatt Satelitt
 • Frelsesarmeen2
  Fyrlyskorpset
 • karmsund
  Karmsund ABR-senter

For deg som er miljøterapeut

Som miljøterpauet trenger du rask oversikt over siste hendelser samtidig som du kan finne nøkkelinformasjon om arbeidet på en klient. Det er viktig at du raskt kan loggføre dagens hendelser i journal. Alt dette, og enda litt til, får du i HK velferd.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Se alle aktive mål og tiltak på klienter
 • Enkel føring av notater på klient
 • Sikker sending av beskjeder til andre fagpersoner ved tiltaket

For deg som er fagansvarlig

Som fagansvarlig trenger du rask oversikt over dine klienter, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på de du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i HK velferd.

 • Full oversikt over mål og tiltak på klient, med egen registrering av evaulering
 • Kartlegging av klienter på områdene IP, bosituasjon, psykisk og fysisk helse
 • Få oversikt over alle du har ansvaret for og de som er søkt inn
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som er leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikk til bruk i årsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se på tendenser over flere år, samtidig som du har mulighet til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Hent enkelt ut tall og oversikter ned på den enkelte avdeling og fagperson
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling
 • Unngå døgn uten betaling med egen oversikt over garantier 
 • Tilgangskontrollen sørger for at fagpersonene kun får tilgang til klienter de jobber med
 • Kvalitetssikring av data ved hjelp av rapporter og statistikk
 • Kontroll på belegg, søknadsstrøm og planlegging av inntak

Les mer om HK velferd her

Utskrift E-post