Rusbehandling (TSB)

HK velferd er et komplett fagsystem for institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Fagsystemet brukes av ledende institusjoner med poliklinikk, dag- og døgnbehandling.

Fagsystemet fungerer som elektronisk pasientjournal (EPJ), og er et godt verktøy i det daglige arbeidet med pasienter. Det følger med modul for rapportering av data til Norsk pasientregister (NPR), SSB og for de som har poliklinikk er det egen modul for å sende oppgjørskrav elektronisk til HELFO. 

Vi avholder årlige brukerforum for å sikre at utviklingen skjer i tett samarbeid med våre brukere.

Våre kunder

 • bergensklinikkene
  Bergensklinikkene
 • helse midt norge
  Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
 • blå kors
  Lade Behandlingssenter
 • helse midt norge
  Ålesund Behandlingssenter
 • samtun
  Samtun AS
 • kirkensbymisjon
  A-Senteret
 • kirkensbymisjon
  Veslelien
 • helse midt norge
  Molde Behandlingssenter
 • fossumkollektivet
  Stiftelsen Fossumkollektivet
 • riisby
  Riisby Behandlingssenter
 • kirkensbymisjon
  Origosenteret
 • renåvangen
  Stiftelsen Renåvangen
 • kirkensbymisjon
  Rogaland A-senter
 • incognito klinikk
  Incognito klinikk
 • blå kors
  Haugaland A-senter
 • trasoppklinikken
  Trasoppklinikken
 • frelsesarmeen
  Behandlingssenteret Stavanger
 • blå kors
  Blå Kors Senter
 • blå kors
  Behandlingssenter Eina
 • blå kors
  Behandlingssenter Slemdal
 • kvamsgrindkollektivet
  NKS Kvamsgrindkollektivet
 • frelsesarmeen
  Behandlingstunet Fetsund
 • fredheim
  Stiftelsen Fredheim
 • finnmarkskollektivet
  Finnmarkskollektivet
 • koa
  KOA Midt Troms
 • kvinnekollektivet
  Kvinnekollektivet Arken
 • valdresklinikken
  Stiftelsen Valdresklinikken
 • kirkens sosialtjeneste
  TSB Stavanger
 • sollia
  Stiftelsen Solliakollektivet
 • kirkens sosialtjeneste
  Kalfaret Behandlingssenter
 • sigmanord
  Sigma Nord as
 • blå kors
  Blå Kors Fredrikstad

For deg som er miljøterapeut

Som miljøterpaeut trenger du rask oversikt over siste hendelser samtidig som du kan finne nøkkelinformasjon om arbeidet med en pasient. Det er viktig at du raskt kan loggføre dagens hendelser i journal. Alt dette, og enda litt til, får du i HK velferd.

For deg som er behandler

Som behandler trenger du rask oversikt over dine pasienter, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på de du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i HK velferd.

For deg som er merkantil

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved institusjonen, samtidig som du har muligheten til å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Du har ansvaret for rapporteringen til NPR og helseforetakene. Driver dere poliklinikk trenger du også et verktøy for rapportering av oppgjørskrav til HELFO. Alt dette får du i HK velferd.

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som er leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikk til bruk i årsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se på tendenser over flere år, samtidig som du har mulighet til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

Les mer om HK velferd her

Utskrift