Enslige mindreårige asylsøkere

HK velferd brukes av mottak for enslige mindreårige flyktninger. Fagsystemet ivaretar behovene for registrering ved mottakene, samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for tilpasning til lokale forhold.

Våre kunder er ledende innenfor barnevern. De driver institusjoner som favner fagområdene barnevern, EMA, fosterhjem og ettervern.

Våre kunder

 • prospicit
  Prospicit Omsorg AS
 • koa
  KOA Ungdomstiltak

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et fagsystem som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på ungdommene. Alt dette, og enda litt til, får du i HK velferd.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Sikker kommunikasjon med alle ansatte på mottaket
 • Full oversikt over ungdommenes avtaler
 • Eget malbibliotek for EMA mottak

For deg som er leder

I en hektisk hverdag behøver du god oversikt over arbeidet som gjøres ved mottaket. HK velferd er med på å sikrer at alle ansatte gir god oppfølging til beboerne på mottaket.

 • Ivaretar kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i henhold til RS 2008-026
 • Fagsystemet vokser med dere
 • Med internt meldingssystem sender du konfidensiell informasjon til alle ansatte
 • Enkle tilpasninger med egendefinerte variabler
 • Hent raskt ut tall og oversikter etterhvert som det blir etterspurt

Les mer om HK velferd her

Utskrift E-post