Barnevern

Velferd barnevern brukes av private og ideelle virksomheter med bo- eller omsorgstilbud innenfor barnevern. Fagsystemet ivaretar behovene for registrering ved barnevernsinstitusjoner samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å tilpasses lokale forhold.

Blant våre brukere finner du flere ledende aktører innenfor barnevern. De driver både institusjoner, fosterhjem og ettervern.

Fagsystemet har en tilleggsmodul for registrering av mål og tiltak på ungdommer. Det er tydelig skille mellom mål som er bestilt fra oppdragsgiver og mål som er kommet frem i arbeidet med ungdommen.

Vi har eget brukerforum for fagområdet barnevern.

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et fagsystem som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på sakene du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd barnevern.

For deg som er merkantil

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved virksomheten, samtidig som du har muligheten til å følge med på å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Oversiktlig og sikker registrering av saker.

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlige for deg som leder av virksomheten. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmelding og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

Utskrift