Barnevern

HK velferd brukes av private og ideelle virksomheter med bo- eller omsorgstilbud innenfor barnevern. Fagsystemet ivaretar behovene for registrering ved barnevernsinstitusjoner samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å tilpasses lokale forhold.

Blant våre brukere finner du flere ledende aktører innenfor barnevern. De driver både institusjoner, fosterhjem og ettervern.

Fagsystemet har en tilleggsmodul for registrering av mål og tiltak på ungdommer. Det er tydelig skille mellom mål som er bestilt fra oppdragsgiver og mål som er kommet frem i arbeidet med ungdommen.

Vi har eget brukerforum for fagområdet barnevern. 

Våre kunder

 • crux
  Bokn Bufellesskap
 • brusetkollen2
  Brusetkollen
 • josefine
  Josefine Stiftelse Barnehjem
 • crux
  Styve Gard
 • fossumkollektivet
  Fossumkollektivet
 • koa
  KOA Ungdomstiltak
 • crux
  Solstrand Barnevernsenter
 • crux
  Rostad Ungdomsheim
 • hiimsmoen
  Hiimsmoenkollektivet

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et fagsystem som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på sakene du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i HK velferd.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Enkel journalføring
 • Gjør skrivearbeidet raskere ved bruk av maler
 • Tilleggsmodul for registrering av beboerens tiltaksplan med evaluering og resultatmåling

For deg som er merkantil

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved virksomheten, samtidig som du har muligheten til å følge med på å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Oversiktlig og sikker registrering av saker.

 • Oversiktlig og sikker registrering av beboere
 • Hold oversikten over arbeidet med søknader
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig
 • Sikker sending av internmeldinger

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlige for deg som leder av virksomheten. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmelding og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Tilpass programmet med egendefinerte registreringsvariabler
 • Hent enkelt ut tall og oversikter
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling
 • Garantier og fakturaer

Les mer om HK velferd her

Utskrift E-post