Standardversjonen av HK oppvekst inneholder nødvendig funksjonalitet for å registrere personinformasjon, henvisende instans, kommune og tilhørende skole og barnehage. For å effektivisere arbeidet, kan en eller flere av tilleggsmodulene installeres og gi økt funksjonalitet.

oppvekst2000

Documaster

Documaster Arkiv er en frittstående og uavhengig arkivkjerne som samler all din viktigste dokumentasjon på ett sted, og er sømløst integrert i HK oppvekst. 

dm 300

KS Fiks

Integrasjonen med KS Fiks gir deg en elektronisk løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

 

dm 300

Massearkivering

HK oppvekst har funksjonalitet for å massearkivere inntil 14 dager bakover. Ofte kan det være behov for å arkivere flere år med saker og dokumenter, og det er mulig ved å kjøpe nøkkel for massearkivering i HK oppvekst.

dm 300

Folkeregisteret

Gjør oppslag mot folkeregisteret direkte fra personkortet og oppdater personinformasjonen automatisk. Dette er tidsbesparende, og kvalitetssikrer informasjonen som blir registrert.