Oppsøkende tjenester

HK oktus er førstevalget blant fagsystemet for enheter som driver oppsøkende arbeid. HK oktus ble opprinnelig utviklet for Oppsøkende Tjeneste i Oslo, og brukes i dag av blant annet uteseksjonen i flerekommuner.

Fagsystemet er tilpasset med gode verktøy for å knytte vaktrapporter, personer og hendelser sammen. Samt svært gode muligheter for å hente ut rapporter og statistikk.

Våre kunder

 • oslo ok
  Uteseksjonen
 • aurskog-høland ok
  Utekontakten
 • kvam ok
  Utekontakten
 • rana ok
  Fritidsavdelingen

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et system som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev i sakene du jobber med. Personene du registrerer kan være anonyme, og det er forøvrig få krav til registrering av ny person. Alt dette, og enda litt til, får du i HK oktus.

 • Vaktrapporten gir god oversikt over blant annet personkontakter, henvendelser, arbeidsmål eller etterlysninger
 • Søk raskt frem den aktuelle personen ved å søke direkte i kolonnen
 • Jobb med flere notater oppe samtidig
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon

For deg som er leder

Muligheten for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som leder av enheten. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmeldinger, kvartalsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Bruk rapporter og opptellinger til årsrapporter og rapporteringer til samarbeidspartnere
 • Få rask oversikt ved bruk av vaktrapport. Der finner du informasjon over all aktivitet i løpet av en vakt
 • Se status på alle avtaler
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon

Utskrift E-post