Lavterskel helse- og sosialfaglige tilbud

HK oktus egner seg godt til ulike lavterskeltilbud. Under videreutviklingen av fagsytemet er det tatt hensyn til registreringsbehovene til barnevernvakten, krise- og støttesentre, rus- og ettervernstiltak og ungdomskontakter.

Fagsystemet er tilpasset med gode verktøy for å knytte vaktrapporter, personer og hendelser sammen. Samt svært gode muligheter for å hente ut rapporter og statistikk.

Våre kunder

 • oslony
  Bydel Grünerløkka
 • oslony
  Sogn VGS
 • oslony
  Riverside
 • oslony
  Bydel Gamle Oslo
 • gjøvik
  Ungdomskontoret Gjøvik

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et system som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev i sakene du jobber med. Personene du registrerer kan være anonyme, og det er forøvrig få krav til registrering av ny person. Alt dette, og enda litt til, får du i HK oktus.

 • I vaktrapporten har du god oversikt over blant annet personkontakter, henvendelser, arbeidsmål eller etterlysninger
 • Søk raskt frem den aktuelle personen ved å søke direkte i kolonnen
 • Jobb med flere notater oppe samtidig
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon

For deg som er leder

Muligheten for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som leder av enheten. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmeldinger, kvartalsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Bruk rapporter og opptellinger til årsrapporter og rapporteringer til samarbeidspartnere
 • Få en rask oversikt ved bruk av vaktrapport. Der finner du informasjon over all aktivitet i løpet av en vakt
 • Se status på alle avtaler
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon

Utskrift E-post