Kontakt

Kontakt er fagsystemet for virksomheter med behov for registrering av aktivitet og hendelser knyttet til en vakt, og arbeid i forbindelse med individ. Det inneholder blant annet funksjonalitet for etterlysninger, dyptgående rapporter og anonyme registreringer.

Kontakt egner seg godt til ulike lavterskeltilbud. Under videreutviklingen av fagsystemet er det tatt hensyn til registreringsbehovene til barnevernvakten, krise- og støttesentre, rus- og ettervernstiltak og ungdomskontakter.

Fagsystemet er tilpasset med gode verktøy for å knytte vaktrapporter, personer og hendelser sammen. Samt svært gode muligheter for å hente ut rapporter og statistikk.

Les mer om de gode funksjonene du finner i alle våre fagsystem.

Utskrift