Barnevern

Velferd barnevern er tilpasset krav og behov for private og ideelle virksomheter med bo- eller omsorgstilbud innenfor barnevern. Fagsystemet ivaretar behovene for registrering ved barnevernsinstitusjoner samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å tilpasses lokale forhold.

Tvang
Registreringen for tvang er utarbeidet for å ivareta kravene for dokumentasjonsplikt tilknyttet bruk av tvang.

Uteblivelser
Når en beboer forlater institusjonen eller uteblir etter fravær uten at det er gitt tillatelse til dette, kan dette ha flere årsaker enn at vedkommende har rømt. Når en uteblivelse er opprettet og signert, kan du opprette tiltakslogg. Dette for å vise hvilke tiltak som er gjort, av hvem, og når.

Fosterhjem
Fosterhjemsmodulen er for registrering og oppfølging av fosterhjem. Her ligger oversikt over alle fosterhjem, deres familie og gjennomførte kurs. Du får også oversikt over hvilke avtaler som er inngått, og hvilke barn som er plassert i disse hjemmene. Modulen inneholder egen journal og brevhåndtering for familiene, samt en oversikt over kartlegginger underveis i rekruttering og plasseringer i fosterhjemmene. Det er også mulig å se hvilke fosterhjem i valgte kommuner som tar imot hvilke aldergrupper og fosterhjemsplasseringer hos barn tilknyttet fosterhjemsavdelingen.

Planmodul
Med planmodulen får du oversikt over personenes mål og tiltak, i tillegg til at du får registrert evaluering av planen. Modulen inneholder også registrering og uttrekk av resultatmålinger. Rapport over alle resultatmålinger med egen funksjon for å hente ut statistikk.

Forskrivningsmodul
Forskrivningsmodul holder oversikt over hver enkelt persons medisinering. Du kan registrere inn hvilke medisiner personen er forskrevet og enkelt hente ut en oversikt over disse.
Det er mulig å gjøre oppslag i Felleskatalogen direkte fra Velferd barnevern.

 

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et fagsystem som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på sakene du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd barnevern.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Enkel journalføring
 • Gjør skrivearbeidet raskere ved bruk av maler
 • Tilleggsmodul for registrering av beboerens tiltaksplan med evaluering og resultatmåling

For deg som er merkantil

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved virksomheten, samtidig som du har muligheten til å følge med på å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Oversiktlig og sikker registrering av saker.

 • Oversiktlig og sikker registrering av beboere
 • Hold oversikten over arbeidet med søknader
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig
 • Sikker sending av internmeldinger

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlige for deg som leder av virksomheten. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmelding og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Tilpass programmet med egendefinerte registreringsvariabler
 • Hent enkelt ut tall og oversikter
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling
 • Garantier og fakturaer
Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Facebook
LinkedIn

Vitec Logotyp White background